english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Horolezecké terény

Rozštípená skála - u obce Hamry

10 km Skalní útvar asi 500 m západně od místní části Najdek obce Hamry nad Sázavou. Nachází se v nadmořské výšce 564 m. V roce 1974 byla Rozštípená skála vyhlášena přírodní památkou (0,7 ha). Skalní útvar je tvořen mrazovým srubem o délce 75 m a výšce až 15 m, který je ve spodní části "rozštípnut" po zvětralé svislé puklině v délce 10 m a šířce 2 m. Svah k řece Sázavě je pokryt silně rozvětralým kamenným mořem. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn a je využíván i horolezecky.

Malínská skála - u obce Blatiny

30 km Skalní útvary tvoří řadu stáčející se obloukovitě v délce 200 m kolem vrcholu a nejmohutnější skalní útvar Výspa dosahuje výšky až 20 m. Na skalních stěnách se zvětráváním vytvořily skalní výklenky a 3 metry hluboká puklinová jeskyňka. Na skalní útvar navazuje balvanový proud. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. Bez omezení je skalní útvar Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok. Ostatní útvary jsou z horolezecké činnosti vyloučeny.

Dráteníčky - u obce Blatiny

30 km Hřeben je asi 200 m dlouhý a je na něm několik věží. Nejvyšší je Sokolí věž vysoká 35 m. Horolezecký terén. Průstupy Krakonošovou zahrádkou jsou zakázány.

Pasecká skála - u obce Studnice

30 km Skalní útvar byl zvětráváním po puklinách rozčleněn do tří oddělených skalních bloků s výškou až 18 m. Povrch stěn byl zvětráváním modelován do podoby voštin a skalních výklenků. Vznikl zde i 8,5 m dlouhý a 4 m vysoký tunel a další dvě menší jeskyňky. Horolezecký terén. Celoročně povoleno s výjimkou Omšelého hřebene, severní stěny Vyhlídky a Pernštejna, kde je zakázáno lezení vždy od 1.3. do 30.6.

Čtyři palice

30 km Horolezecký terén. Bez omezení je skupina čtyř palic. Z důvodu vyhlášení rezervace je vyloučena z horolezecké činnosti skalka Opomenutá a Děvín. Na skalním útvaru Tvrz jsou zrušeny cesty Babka až "Peteho" koutek. Ze zbývající části stěny je sestup slaněním.

Bílá skála - u obce Křižánky

30 km Samotná skála je vysoká 28 m a je pro svůj majestátný vzhled a bílé zbarvení horní poloviny označována za nekrásnější v této oblasti. Jedná se o horolezecký terén. Od 1.3. do 30.6. je horolezecká činnost zakázána (jinak je povolena), sestup pouze slaněním, cesty v severní stěně jsou zakázány.

Devět skal

30 km Horolezecký terén. Horolezecká činnost je povolena na severních stěnách hlavního hřebene a na jižní stěně útvaru Trůn. Ze Záludné, Žďárské věže a královského zámku je sestup pouze slaněním.

Milovské Perničky - u obce Křižánky

30 km Skalní útvary tvoří skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky Svratky. Nejmohutnější Poradní skála dosahuje výšky 25 m. Na temenech skal se zvětráváním vytvořili skalní mísy, lidově "perničky", jimž byl dříve připisován umělý původ a kultovní funkce. Podchyceno bylo celkem 11 mís o průměru 20-87 cm a hloubce 6-30 cm. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn. Horolezecký terén. Bez omezení je skalní útvar nad cestou. Skalní útvar pod cestou je z horolezecké činnosti vyloučen.