english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Obce

Rovečné

Obec má název podle nerovného místa, rovu, výmolu, na němž vznikla. První písemné zprávy jsou z roku 1335, kdy obec patřila člence doubravnického kláštera Jeruši z Aušperka, která ji klášteru věnovala. V držení se pak střídali pánové z Pernštejna s pány z Kunštátu, až koncem 16. stol. přešla obec k panství kunštátskému. Stará obecní pečeť má ve znaku sv. Martina.

České groše z doby Václava II. se našly při kopání základů u Čuhlů. Barokní kostel sv. Martina vznikl přestavbou staršího v roce 1721. Po vyhlášení Tolerančního patentu se většina obyvatel přihlásila k helvétskému vyznání a v roce 1782 byl vystavěn původní evangelický kostel a škola. Na návsi stojí pomník padlých v 1. svět. válce s bustou T. G. Masaryka.

Mezi nejvýznamnější rodáky patří MUDr. Antonín Fleischer, zdravotní rada v Brně, proslulý sběratel brouků, autor mnoha populárních i odborných článků a prvních českých tabulek k určování brouků. Z Rovečného pochází i Jan Alois Cupal, sběratel pověstí a folklóru. Narodil se zde také Ing. Josef Jílek, známý propagátor sportu, který nechal zhotovit původní trofej pro závod Zlatou lyži Českomoravské vysočiny.

V obci se nachází dvě prodejny potravin, pošta, restaurace, kadeřnictví a koupaliště. Existuje dobré autobusové spojení.

Rovečné je jedinou obcí v České republice, kde naleznete Pension U Lípy.

Rozhledna Horní les

5 km Nejvyšší vrchol Svratecké hornatiny, 774 m n.m. Zalesněný hřeben táhnoucí se od Nyklovic k jihu, navazující na Javorův kopec (683 m n.m.). Omezené výhledy z okrajů lesa a z lesních pasek.

Nová rozhledna v lokalitě Horní les (774 m n.m.). Rozhledna umístěna 9 m pod vrcholem. Výška ochozu 38 m (803 m n.m.), celková výška 60 m. Výhled na oblast Svratecké hornatiny a východní část Žďárských vrchů. Za lepší viditelnosti na Jeseníky, Kralický Sněžník, Orlické hory a Krkonoše. Vstup zdarma, otevřeno nonstop.

Horní les je nejvyšším bodem nejen katastru obce Rovečné, ale i přírodního parku „Svratecká hornatina". Historie rozhleden na Horním lese je téměř dvěstěletá. Jednalo se vždy o měřickou věž postavenou na vrcholu, jejíž plošina se využívala jako rozhledna. Trigonometrický bod má nadmořskou výšku 774,25 m.Jeho stabilizace byla provedena Císařským a královským vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni již v roce 1824. Po nákladných astronomických a geodetických měřeních se stal jedním ze základních bodů sítě, která slouží jak pro účely mapovací, tak i pro zjišťování pohybu zemské kůry.

Poslední dřevěná věž byla postavena v roce 1968-69. Měřila 38 metrů. Následkem námrazy však došlo v roce 1974 k ulomení části konstrukce. Zbytky věže byly odstraněny v roce 2000.

V roce 2001 byla postavena nová věž. Investorem byl Eurotel Praha. Současná věž je především zařízení telekomunikační. Je 70 metrů od vrcholu, její pata je 9 m pod jeho úrovní. Měří 59 metrů.

Vystoupíme-li po kruhovém schodišti na ochoz, ocitneme se nejen 38 metrů nad zemí, ale především 803 metrů nad mořem. Odměnou za úsilí vynaložené na zdolání 201 schodů je výhled na překrásnou krajinu. V nejbližším okolí je možné spatřit Rovečné, Malé a Velké Tresné, část Olešnice na Mor., zříceninu hradu Zubštejna, část Bystřice n. P., hladinu přehrady Vír, kostelík ve Vítochově, Písečné, Polom, Sulkovec a Bystré. Mezi vzdálenější místa viditelná z ochozu patří letiště v Poličce, Svitavy, TV vysílač Kojál, rozhledna u Veselice v Moravském krasu, údolí Svratky, Harusův kopec u N. Města na Mor., Buchtův kopec, Daňkovice, masív Devíti skal... Za ideálních podmínek je možné spatřit nejen páru z jaderně elektrárny v Dukovanech, ale i Jeseníky a nejvyšší horu Moravy Praděd, Kralický Sněžník a jako vzácnou lahůdku Krkonoše!

Turisté mohou navštívit rozhlednu na Horním lese cestou po červené turistické značce vedoucí z návsi v Rovečném. Vzdálenost je asi 45 minut chůze.

Malé Tresné

5 km Osada s nepravidelnou návsí a rozptýlenými domy, ležící při silnici, která obec spojuje s obcí Rovečné. Nejstarší zmínka je z roku 1351.

Velké Tresné

5 km Místní jméno vzniklo zjednodušením slova trst, třtina a poprvé se připomíná v roce 1351. Ves při Tresném potoku patřila i s Malým Tresným v polovině 14. stol. Pernštejnům a koncem 16. stol. přešla ke Kunštátu. Stará obecní pečeť má ve znaku holubičku.

V roce 1995 bylo území obce zahrnuto do přírodního parku Svratecká hornatina, který byl zřízen pro ochranu krajinného rázu a pro uchování přírodní a kulturní hodnoty krajiny.

Na svazích kolem obce můžete spatřit stáda ovcí.

Vír

5 km První zmínka o Víru pochází z první pol. 12. stol. Obec získala název podle Vířiny, typického místa na řece Svratce. Ve své historii patřil Vír ke kunštátskému, později k pernštejnskému panství. V okolí se zpracovávala železná ruda, v obci pracoval hamr a již v 15. stol. dva mlýny.

Oblast patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Přírodní rezervací je Vírská skalka s přirozenými lesními porosty a významnými druhy rostlin. Nad obcí na řece Svratce byla vybudována Vírská přehrada, která je zásobárnou pitné vody pro město Brno a okolí.

Vír se stal centrem turistiky od 80. let 19. stol. díky činnosti hostinského Františka Šťastného, který své hosty ctil bylinným likérem Vírský vánek a dalšími specialitami.

Každoročně od roku 1954 absolvují běžci na trati z Víru do Nedvědice vytrvalecký závod Malý svratecký maraton.

Nykolvice

5 km První zmínka o Nyklovicích je z roku 1335 pod názvem Mikulášovice (Mikulovice). Na pečeti společné i pro sousední obec Sulkovec byl vyobrazen sv. František. V roce 1864 byla na návsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého.

Olešnice

10 km Nejstarší zmínka o obci, datovaná z roku 1073. Nejstaršími historickými objekty v Olešnici jsou tři sakrální stavby. Nejstarší z nich je kostel sv. Mikuláše vystavěný nákladem pánů z Lamberka, největší je kostel sv. Vavřince na náměstí, postavený na místě vyhořelého původního kostela. Minoritní náboženská skupina evangelíků vystavěla na ulici Rovečínské kostel evangelický se hřbitovem. V lesoparku Skalky je bývalé popravčí místo. V obci bylo druhé nejstarší divadlo na Moravě. Turisticky atraktivní výrobou je manufaktura - původní rukodělná dílna modrotisku.

Koroužné

10 km Obec se poprvé připomíná u zubštejnského zboží v roce 1346, ale od 15. stol. patřila přímo k Pernštejnu. V okolí obce se těžila měděná, olověná a stříbrná ruda. Těžba byla ukončena v roce 1773.

Bystré

10 km První historicky doložená zpráva o Bystrém je z roku 1349. V Bystrém se nachází barokní chrám sv. Jana Křtitele, barokní radnice, renesanční zámek, barokní sochy, z nichž nejkrásnější je Panna Marie Sedmibolestná.

Obec si vybral režisér a scénárista Vojtěch Jasný pro natočení svých filmů Všichni dobří rodáci (1968) a Návrat ztraceného ráje (1998). V obci se také nachází ševcovské muzeum.

Sulkovec

10 km Sulkovec náležel ve 14. stol. pánům z Kunštátu, ale roku 1459 jej prodala Žofka z Kunštátu Janovi z Pernštejna. V držení rodu Pernštejnů zůstal až do konce 16. stol., kdy přešel zpátky pánům z Kunštátu.

V roce 1720 byla v obci vystavěna dřevěná škola.

Hartmanice

10 km Nejstarší zmínka o obci je z roku 1437, když císař Zikmund daroval své manželce Barboře věnem panství Svojanov, k němuž náležely i Hartmanice.

Ubušínek

10 km Malá ves nedaleko Ubušína má stejný jazykový původ, často se značila jako Malý Ubušín a v roce 1390 patřila Vilémovi z Pernštejna.

V letech 1960 - 1964 se stal Ubušínek osadou obce Ubušín, od roku 1964 byl částí obce Sulkovec a od roku 1990 byla vytvořena opět samostatná obec.

V Ubušínku si budete připadat jako na jiném světě, tolik je zde zachovalých staveb lidové architektury.

Rozseč nad Kunštátem

10 km První písemná zpráva o obci Rozseč je z roku 1350, kdy ves koupil Smil z Kunštátu od Jence z Lomnice. Na území obce se nachází přírodní rezervace Louky pod Kulíškem.

Unčín

10 km V roce 1379 náležela obec Arklebovi z Kunštátu a ze Skal a jeho synu Heraltovi. V letech 1459 - 1588 patřila Pernštejnům, pak byl Unčín součástí dalečínského zboží a po Bílé hoře se dostal k panství kunštátskému. Památkou býval roubený, střechou krytý most, který byl stržen.

Bystřice nad Pernštejnem

20 km Jméno města se odvíjí od bystřiny, jmenované Říčka, místními občany nazývané Bystřička. Město bylo založeno ve 13. století jako správní středisko kolonizovaného kraje. V letech 1235 - 1238 zde vznikl kostel, zasvěcený sv. Vavřincovi. Ve 14. století byla Bystřice již hospodářským, správním a obchodním centrem okolních vsí pernštejnského panství. Na městečko byla povýšena před rokem 1348. Rozvoj města je spojen se zavedením železnice v červnu 1905 a především pak s rozmachem uranového průmyslu v Dolní Rožínce od konce 50. let. Od 10. května 1925 dostala Bystřice přízvisko "nad Pernštejnem".

Karasín

20 km Nejvýše položená obec na Bystřicku. Patřila Pernštejnům, poté byla převážně u zboží bystřického.. Na podzim roku 1895 celá vesnice vyhořela. Na návsi stojí lidová zvonička s oltářem a sochou Panny Marie v přízemí. Zajímavou budovou je myslivna na horním okraji vesnice.

V obci byla v rámci výstavby turistického areálu postavena nová rozhledna, z níž lze dobře vidět Rovečné.

Jimramov

20 km Jimramov leží na soutoku Svratky s Fryšávkou na rozhraní Čech a Moravy. Městečko bylo založeno v polovině 13.století Jimramem z Pernštejna. V Jimramově se narodila a pobývala delší čas řada významných osobností: Karel Slavíček, jezuita, matematik, hvězdář a hudebník, Jan Karafiát, evangelický farář, spisovatel a publicista, spisovatelé Alois a Vilém Mrštíkovi, Matěj Josef Sychra, katolický kněz, jazykovědec, obrozenecký spisovatel či malíři Bohuslav Kozák, Čeněk Dobiáš, sochař František Žemlička aj. Městečko si do dnešní doby zachovalo starobylý ráz. Domy v okolí náměstí tvoří Městskou památkovou zónu vyhlášenou v roce 1991.

Jimramov včetně svých místních částí je zasazen do krásné přírody, je oázou klidu a vhodným místem pro rekreaci a turistiku, která zde má dlouholetou tradici. Je zde možno navštívit Síň rodáků s originálním výjevem z Karafiátových Broučků od nár. umělce Jiřího Trnky, pomník bratří Mrštíků a pamětní desky dalších významných rodáků.

Vítochov

20 km Nad obcí se vypíná nejcennější památka kostel sv. Michala, ve kterém se nachází kamenná křtitelnice z pol. 13. stol. a kamenný oltář. Fresky byly odhaleny v roce 1949 a restaurovány v roce 1967. Představují Vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeři Páně, Ježíšovo umučení a zmrtvýchstání a další výjevy z Kristových pašijí. Jsou zde i malby Panny Marie, patrona archanděla Michaela a postavy mučedníků.

Dalečín

20 km Dalečín se poprvé uvádí roku 1349 v majetku místní šlechty. Tvořil středisko samostatného panství, které se roku 1358 dostalo do rukou pánů z Pernštejna. V údolí na levém břehu řeky stojí zřícenina hradu Dalečína. Obec se svým okolím nabízí možnosti rekreačního využití a turistiky. Lze se koupat v nově zrekonstruovaném rybníku, v zimě si zalyžovat na 500 m dlouhé sjezdovce, a je tu také fotbalové hřiště, volejbalový a tenisový kurt. Navštívit je možné i zdejší tradiční akce, jako Pouť sv. Anny, která probíhá vždy poslední neděli v červenci nebo Krojované hody poslední říjnovou neděli.

Svojanov

20 km Obec má bohatou minulost spojenou s historií hradu Svojanov. Vedla tudy jedna z nejvýznamnějších obchodních stezek. Hrad byl vystavěn Přemyslem Otakarem II. Roku 1421 obléhal obci Žižka, v letech 1642 - 1645 zde byli Švédové, roku 1646 sem vpadla Selská jízda a v prosinci 1798 tudy táhla ruská vojska proti Napoleonovi.

Farní kostel sv. Petra a Pavla je kulturní památkou. Dřív než Svojanov existoval Starý Svojanov, kde je významnou památkou kostel sv. Mikuláše s kněžištěm z 13. stol. a bohatou freskovou výzdobou z doby Karla IV. Nad osadou Předměstí je dobře známé poutní místo zvané Majdalenka. Nachází se zde torzo kostela s kaplí zasvěcené Marii z Magdaly, pochází ze 13. stol. a skrývá nejedno historické překvapení.

Obec ožívá při Svojanovském kulturním létě na hradě a hudebním festivalem Zastavení v kostele sv. Mikuláše.

Korouhev

20 km První písemné zmínky o obci jsou z roku 1276. Nejstarší památka - kostel sv. Petra a Pavla, který pochází ze 13. stol.

Rudka

20 km Umělá jeskyně s sochami Blanických rytířů (denně, v zimě So, Ne), nad ní kamenná rozhledna z roku 1930 (denně).

Jimramovské paseky

20 km Obec vznikla v 1. pol. 18. stol. Paseky se skládaly ze dvou částí: Dolních Pasek a Horních Pasek.

Polička

20 km Královské věnné město založené roku 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. Polička je rodištěm hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který se narodil ve chudé domácnosti pověžného na věži kostela sv. Jakuba.

Město leží v nadmořské výšce 555 m, na okraji Žďárských vrchů. Tato oblast tvoří evropské rozvodí s prameny Sázavy, Doubravy, Chrudimky, Loučné a Svratky, které odvádějí vodu do Severního a Černého moře.

Město Polička vyniká i četnými památkami např. kamennými hradbami ze 14. st., dále je zde barokní radnice, morový sloup na náměstí, kostel sv. Michala s původní výzdobou, soubor více než 80 vyřezávaných klasicistních vrat atd.

Letovice

20 km Město Letovice je situováno do malebného údolí na soutoku říčky Křetínky a většího toku Svitavy. Je obklopeno svahy okrajových výběžků Drahanské a Českomoravské vysočiny. Nadmořská výška města se pohybuje od 326 m až po 358 m. Městem se Letovice staly v roce 1936.

Nad letovickým údolím a na pahorcích se tyčí tři dominanty města: ze všech světových stran a zdaleka viditelný zámek, děkanský kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava s Nemocnicí Milosrdných bratří. Zámecké údolí je protknuto osou města, Masarykovým náměstím, druhým nejdelším náměstím na Moravě.

Letovice jsou přirozeným hospodářským, vzdělávacím a kulturním centrem širokého okolí a spolu s dalšími 15 samostatnými obcemi vytvořily v roce 2000 svazek obcí Mikroregion Letovicko.

Kuklík

30 km Nejstarší dochovaná zpráva o obci Výmyslice - tak se zpočátku Kuklík jmenoval, je z roku 1534. Nový název byl odvozen od místního rybníka Kukla.

Na Kuklíku byla v roce 1651 postavena zkujňovací výheň, která zpracovávala surové železo z kadovských vysokých pecí. Od 2. pol. 18. stol. byla na Kuklíku těžena železná ruda. Jedna z bývalých štol je dodnes zachována a je jedním z nejvydatnějších zdrojů pramenité pitné vody v celé oblasti.

Nové město na Moravě

30 km Počátky města spadají do pol. 13. stol. Vznik obce úzce souvisí se založením cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sáz. V roce 1895 byl ve městě zaregistrován Bruslařský klub, předchůdce dnešního Sportovního klubu lyžování, který pořádá běžecký závod "Zlatá lyže Českomoravské vysočiny".

Nejstarší památkou je zde katolický kostel sv. Kunhuty. O hřbitovním kostelíčku Nanebevzetí Panny Marie je zmínka v roce 1596. V roce 1781 byla ve městě vystavěna evangelická modlitebna, později za ní evangelický kostel. Je zde renesanční zámek, kde dnes sídlí Horácká galerie. Město lze nazvat sochařskou galerií pod širým nebem, neboť při procházce najdeme sochy od sochařů Jana Štursy, Vincenta Makovského, J. Pelikána.

Milovy

30 km Obec vznikla po obou stranách řeky Svratky v místech, kde řeka tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Moravou. Tak se stalo, že vznikly České Milovy a Moravské Milovy. Moravské Milovy vznikly v roce 1731,. V milovské sklárně se vyráběl velmi široký sortiment výrobků vysoké úrovně se zastoupením náročných technik. Sklářské výrobky zdejší huti byly vyváženy do Rakouska, Španělska, Francie, Asie a Ameriky. Na Světové výstavě ve Vídni roku 1873 získalo milovské sklo první cenu. Některé zdejší výrobky jsou uchovávány v muzeích v Poličce, Hlinsku a Novém Městě na Moravě.

Tři studně

40 km Obec vznikla pozdní horskou kolonizací na novoměstském panství a také již při něm zůstala. Samotný název Tři Studně byl použit až v roce 1665. Podle údajů z poloviny 17. století byla v okolí obce naleziště železné rudy.

Žďár nad Sázavou

40 km Počátky Žďáru jsou spojeny s cisterciáckým klášterem. První zmínky se však týkají už předklášterní osady (asi z r. 1233). První mniši přišli z Nepomuku do Žďáru v r. 1252. Na město byl Žďár povýšen roku 1607 kardinálem Dietrichštejnem, který současně rozmnožil městský znak a upravil a rozhojnil městské výsady.

Za svůj rozvoj vděčí Žďár nad Sázavou především výstavbě Žďárských strojíren a sléváren na přelomu 40. a 50. let 20. století. Ve městě jsou četné stavební památky. Jmenujme alespoň ty nejznámější: barokně-gotický kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (1719-1722), kamenný most z r. 1761 s 8 sochami světců, farní kostel sv. Prokopa z r. 1270, kaple sv. Barbory z r. 1729, hřbitovní pozdně renesanční kostel Nejsvětější Trojice z poč. 17. stol., morový sloup na náměstí (1706), budova Okresní knihovny J. M. Sychry, stará radnice z roku 1607 (v 18. stol. barokně přestavěna) a další.