english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Naučné stezky

Naučná stezka Babín

40 km Naučná stezka po březích Babínského a Matějovského rybníka je malou botanickou zahradou vodní, pobřežní a rašeliništní květeny. Měří asi 5,5 km a obsahuje 11 zastávek s informacemi na panelech. Nechybí zde ani ornitologická pozorovatelna, pozornost se věnuje chovu ryb, pobytu ondater, těžbě rašeliny a následné změně vegetace, rašelinným loukám, atd. Do roku 1972 se zde těžila rašelina.

Náučná stezka Matějovský rybník

40 km Matějovský rybník leží 6 km jihozápadně od Žďáru nad Sázavou. K naučné stezce vás dovede modrá turistická značka z náměstí ve Žďáru. Blíže k naučné stezce je to z obce Budeč, která leží v blízkosti Matějovského rybníka. Matějovský rybník je přírodní rezervace o rozloze 69 ha, je hnízdištěm vodního ptactva. Vyskytuje se zde také bahenní a rašeliništní rostlinstvo. Do roku 1970 tu probíhala těžba rašeliny. Naučná stezka je dlouhá 6 km.

Náučná stezka Žákova hora

40 km K této naučné stezce nás přivede od Milovského rybníka červená značka přes Malínskou a Lisovskou skálu (první 2 km po zelené). Stezka je 10 km dlouhá, je možno absolvovat ji i na běžkách. Výchozím místem je obec Cikháj. Trasa má 12 zastávek s informačními texty, které nás obeznamují s místními zajímavostmi - např. prales, jelenářská oblast, pramen Svratky, rozvodí, geodetický bod. Je zde lokalita Sražená voda - zde se vody dvou úmoří nejvíce přibližují a jsou spojeny umělou strouhou - část vody směřuje do Severního moře a část do Černého moře.

Naučná stezka Velké Dářko

50 km Kolem největšího rybníku Českomoravské vrchoviny s jeho přilehlými močály a rašeliništěmi vede 9 km dlouhá stezka s 16 zastávkami s informačními texty. Pojednávají o historii zakládání rybniční sítě na Vysočině, o historii Velkého Dářka, železářské výrobě v okolí, bifurkaci pramenů do řeky Sázavy a o další vodohospodářské a rekreační problematice v oblasti.