english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Přírodní rezervace v regionu

Vírská skalka

5 km Přírodní rezervace v obci Vír.

Lesopark Skalky

5 km Lesopark se rozkládá mezi olešnickým koupalištěm a hasičskou zbrojnicí. Lesopark byl vytvořen z obecního pastviska Oulehla, které bylo zalesněno v druhé polovině minulého století. Lze tu nalézt velmi různorodý výběr stromů.

Louky pod Kulíškem

10 km Přírodní rezervace Louky pod Kulíškem se rozkládá na ploše asi 5 hektarů. Lokalitu tvoří údolí Hlubockého potoka se dvěma malými rybníky. Vyskytují se zde ohrožená společenstva trvalých travních porostů.

Čtyři palice

30 km Tento skalní útvar tvoří rulové skalní útvary modelované mrazovým zvětráváním a obklopené balvanovitými sutěmi, Skalní vrcholy ve tvaru hlav dosahují nadmořské výšky 732 m n.m. a zajišťují krásný výhled a cvičné horolezecké terény. Plocha rezervace činí cca 37 hektarů.

Babínská přírodní rezervace

40 km Babínská přírodní rezervace je chráněné území začleněné do CHKO Žďárské vrchy. Leží v nadmořské výšce cca 600 m n.m. Plocha rezervace je 218 hektarů. Největší část rezervace zaujímá Matějovský rybník a Babínský rybník.

Štíří důl

50 km Tato rezervace se nachází v údolí potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy, u obce Vojnův Městec. V roce 1988 byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací. Rezervace leží v nadmořské výšce: 570 - 620 m.n.m.