english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto / Video
galerie
Free WiFi spot

Okolí - Přírodní památky

Kaviny - Trpín

5 km Přírodní památka - hluboce zařezané údolí Kavinského potoka s živými travertiny a se smrkovými porosty pralesního charakteru na svazích.

Nyklovický potok - Nyklovice

5 km Meandrující potok, který se vlévá do Vírské nádrže. V roce 1990 vyhlášen přírodní památkou (11,7 ha). Hojný výskyt bledule jarní na březích.

V Jezdinách - Kněževes

5 km Členité údolní svahy, smíšené lesní porosty s enklávami polokulturních luk a vápencových lad. Přírodní památkou vyhlášeno v roce 1996.

Ostražka - Hluboké

10 km Komplex travinobylinných společenstev s bohatým výskytem vratičky měsíční. Přírodní památkou vyhlášeno v roce 1996.

Prosička - Jimramov

20 km Skalnatý hřbet v nadmořské výšce 739 m. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou (8,4 ha).

Skalní útvary jsou tvořeny dvěma mohutnými skalními bloky s délkou 55 m a výškou až 17 m, na něž navazuje řada nižších zvětralých výchozů, zbytků skalní hradby. Pod skalami se nachází odlámané suťové haldy a kamenné moře o rozměrech 100 x 100 m, vzniklé spojením tří balvanových proudů.

Z vrcholových skalisek je nádherný výhled k Jimramovu, údolí Fryšávky a Sněžnému, k Vírské přehradě.

Hrad Skály - Nový Jimramov

20 km Zřícenina je součástí rulového skalního útvaru, který byl v roce 1980 vyhlášen přírodní památkou(výměra 1,3 ha, ochranné pásmo 13,5 ha). Zvětráváním podél puklin a sesuvy se vytvořily mohutné věžovité skalní bloky s výškou až 20 m, oddělené dvěma úzkými soutěskami. Zaklíněním zřícených balvanů zde vznikly dvě puklinové jeskyňky.

Vlčí kámen - Roženecké paseky

20 km Vrcholová část lesního komplexu 1,5 km jihovýchodně od obce Roženecké paseky. Nachází se v nadmořské výšce 766 metrů. V roce 1990 byla tato oblast vyhlášena přírodní památkou (výměra 1,6 ha, ochranné pásmo 5,15 ha).

Na skalnatém svahu vrcholu Samotín se zachoval ojedinělý fragment smrkových bučin. Pomníček posledního vlka na Vysočině. Vzhledem k oplocení a zachování klidu v hnízdišti není území turisticky zpřístupněno.

Vávrova skála - oblast Pohledec

30 km Skála, 1 km od obce Pohledec, vlevo od silnice směr Koníkov (vlastní skála 735 m n.m., vrchol kopce 749 m n.m.). Chráněná přírodní památka, která vznikla mrazovým zvětráváním zdejších magmatických rul. Zvláštní tvar skály svádí k domněnce, že jde o bludný balvan. Vávrova skála je dobře přístupná a je z ní široký rozhled.

Černá skála - Milovy

30 km Skalní útvar v lesním komplexu asi 1,5 km jižně od obce Křižánky. Nachází se v nadmořské výšce 774 m a v roce 1979 byl vyhlášen přírodní památkou (3 ha).

Tento rulový skalní útvar s rozsáhlými balvanitými sutěmi na svazích je ukázkou mrazového zvětrávání. Tvoří jej svahový mrazový srub s výškově odsazenými bloky po příčných puklinách a délkou 70 metrů. Převislá východní stěna dosahuje výšky 15 m. Povrch stěn je zvětráváním modelován skalními prohlubněmi a voštinami. Na úpatí skály je odlámaná suťová halda.

Vyskytuje se zde vzácná květena i zvěřina (puštík obecný, kalous ušatý, jestřáb lesní). Na skále zahnízdil i krkavec velký.

Skalní útvar leží mimo značené stezky a z důvodů monitorování přírodních společenstev a snahy o opětovné zahnízdění vzácných a ohrožených druhů ptáků není turisticky ani horolezecky zpřístupněn.

Bílá skála - Křižánky

30 km Přírodní památka. Je to význačný skalní útvar v lesním komplexu asi 2 km jihozápadně od obce Křižánky, v nadmořské výšce 743 m. Mohutný rulový skalní útvar je situován v zakončení pásma skalních bloků táhnoucího se v délce 1150 m severovýchodně od vrcholu Devět skal. Byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1979.

Samotná skála je vysoká 28 m a je pro svůj majestátný vzhled a bílé zbarvení horní poloviny označována za nekrásnější v této oblasti. Jedná se o horolezecký terén.

Děvět skal - Herálec

40 km Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 836 m n.m., s pásmem vrcholových skal, chráněný přírodní výtvor s omezenou horolezeckou činností. Přírodní památkou vyhlášeno v roce 1976.

Horolezecký terén. Horolezecká činnost je povolena na severních stěnách hlavního hřebene a na jižní stěně útvaru Trůn. Ze Záludné, Žďárské věže a královského zámku je sestup pouze slaněním.

Rozštípená skála - Hamry

40 km Skalní útvar asi 500 m západně od místní části Najdek obce Hamry nad Sázavou. Nachází se v nadmořské výšce 564 m. V roce 1974 byla Rozštípená skála vyhlášena přírodní památkou.

Skalní útvar je tvořen mrazovým srubem o délce 75 m a výšce až 15 m, který je ve spodní části "rozštípnut" po zvětralé svislé puklině v délce 10 m a šířce 2 m. Svah k řece Sázavě je pokryt silně rozvětralým kamenným mořem.

Na skalnatém hřebeni převládá smrk ztepilý s menší příměsí borovice lesní a břízy bělokoré. Hojné jsou zde kapradiny a mechová vegetace. Můžete zde zahlédnout ještěrku živorodou, slepýše křehkého a z ptáků např puštíka obecného, střízlíka obecného. Několikrát se na skalách pokoušel zahnízdit i výr velký.