english deutsch
Skype status

Pro vás

Dovolená
na míru
Foto/Video
galerie
Free WiFi spot

Dovolená pro zaměstnance

Už víte jak odměníte své zaměsntance?

Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost zajistit pro Vaše zaměstnance dovolenou v našem rodinném Pensionu U Lípy, kdy můžete využít možnosti tzv. fondu FKSP - Fond kulturních a sociální potřeb.

Zaměstnavatel tak může přispět na individuální rekreaci z tzv. Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zaměstnavatelé veřejného sektoru - školy, nemocnice, záchranné a bezpečnostní instituce a další úřady, ze zákona (§ 29 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) zřizují ve prospěch svých zaměstnanců FKSP. Podobný fond může být zřizován i v soukromých firmách. FKSP umožňuje v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích poskytovat zaměstnancům zaměstnanecké výhody obdobné těm, které mohou poskytovat podnikatelské subjekty ve vazbě na zákon o daních z příjmů právnických osob. Příjmy, tvorbu a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví Ministerstvo financí vyhláškou č. 114/2002 Sb. (podle zmocnění v § 33 zákona č. 250/2000 Sb.)

FKSP je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, a to všem zaměstnancům bez ohledu na to, o jakou pracovní smlouvu, na základě které v organizaci pracují, se jedná.
FKSP není určen osobám, které v organizaci vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr.

FKSP je určen i bývalým zaměstnancům - důchodcům, kteří při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace. V případech, kde to vyhláška umožňuje, lze poskytnout příspěvek i rodinným příslušníkům zaměstnance, a to na rekreační pobyty, zájezdy a vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Nabízíme možnost odměnit Vaše zaměstnance poukazem na ubytování, který vystavíme dle Vašich požadavků. Lokalita je ideální jak pro odpočinek, tak i pro aktivní dovolenou.